Бруківка базальтова пиляно-колота

Основна від’ємність від колотої базальтової бруківки – наявність повністю пиляних країв у кожного каменя. Що це нам додає? Перше, на що позитивно впливають пиляні краї базальтової бруківки – це на якість укладки: шви можливо змонтувати рівними, та наявна можливість збереження швів у двох напрямках (шви на хрест). Також це благотворно впливає на швидкість монтажу: пиляно-колота базальтова бруківка монтується приблизно у 2 !! рази швидчє за звичайну колоту бдруківку, за рахунок того, що немає потреби підбирати камені.

І це щє не все: при колці рівної базальтової заготовни до гладких пиляних країв достатньо щільно притискаються ножі каменекольного пресу – що поліпшує рівність самої колотої поверхні. Тобто, пилено-еолота базальтова бруківка має більш рівну лицьову сторону, що добре відчувається при ході по ній.

Основні формати що виробляються:

10 * 10 см товщина 5 см – 25 $/m2

20 * 10 см товщина 5 см – 30 $

Щільність каменя – 3000 кг / м3

Ємність: 1 тона – 6,7 м2

1 м2 – 100 шт бруківок 10*10*5

1 м2 – 50 шт бруківок 20*10*5

Пакування– дерев’яна коробка на 15 м2 – 2,25 тон

Брусчатка базальтовая пилено-колотая

Основное отличие от колотой базальтовой брусчатки – наличие полностью пиленных краёв каждого камня. Что это даёт? Первое на что позитивно влияют пиленные края базальтовой брусчатки – это на качество укладки: швы становятся ровными, появляется возможность сохранения швов в двух направлениях (швы на крест). Так же это благотворно влияет и на скорость укладки: пилено-колотая базальтовая брусчатка укладывается примерно в 2 !! раза быстрее, за счёт того, что нет необходимости подбирать подходящие камни.
И это ещё не всё: при колке ровной базальтовой заготовки к гладким пиленным краям достаточно плотно прилегают ножи камнекольного пресса, что улучшает ровность самой колотой поверхности. То есть пилено-колотая базальтовая брусчатка обладает более ровной лицевой стороной, что хорошо ощущается при ходьбе по ней.

Основные производимые форматы:
10 * 10 см толщина 5 см – 25 $/m2
20 * 10 см толщина 5 см – 30 $/m2
Плотность камня – 3000 кг / м3
Вместимость: 1 тонна – 6,7 м2
1 м2 – 100 шт брусчаток 10*10*5
1 м2 – 50 шт брусчаток 20*10*5
Упаковка – деревянная коробка на 15 м2 – 2,25 тонн